حالت
ï»?
اخبار

(آرشیو ماه دی 1393)

 کنفرانس بلندمرتبه‌سازی چراغی در تاریکی است
سومین نشست دبیران کارگروه‌های اولین کنفرانس بلندمرتبه‌سازی در شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری برگزار شد.
صدور پایان‌کار منوط به کاشت درخت در ساخت‌و‌سازهای با مبنای قانون باغات
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یکصدو هفدهمین جلسه شورا به دو فوریت طرحی رای دادند که به موجب آن شهرداری را ملزم کردند تنها بعد از کاشت درخت در حداقل مساحت 70 درصد عرصه املاکی که باغ شناخته می‌شو...
جستجو