حالت
ï»?
اخبار

(آرشیو ماه اردیبهشت 1394)

برگزاری جلسهٔ کمیتهٔ تغییرات سامانهٔ شهرسازی و معماری در ادارهٔ کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه
تشکیل کمیتهٔ تغییرات سامانهٔ شهرسازی و معماری با هدف تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی و ساختاری و همچنین برنامه‌ریزی به‌منظور ارتقا و بهبود عملکرد این سامانه
جزئیات بستهٔ جدید تشویقی ویژهٔ بافت‌های فرسودهٔ تهران
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از ابلاغ بستهٔ تشویقی جدید نوسازی بافت‌های فرسودهٔ شهر تهران خبر داد
جستجو