حالت
ï»?
اخبار

(آرشیو ماه تیر 1394)

برگزاری ششمین جلسه کمیته ارزیابی صلاحیت تصدی پست های مدیریت در مناطق در حوزه شهرسازی و معماری
به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری ششمین جلسه کمیته ارزیابی صلاحیت تصدی پست های مدیریت مناطق در هفته پایانی خرداد ماه به میزبانی اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی مناطق و ب...
 تصويب دستورالعمل فرآيند پايش طرح تفصيلي شهر تهران
جلسه کميسيون ماده پنج شهر تهران با حضور معاونان وزارتخانه‌ها و سازمانها‌ي عضو، مهندس پشمچي‌زاده معاون شهرسازي و معماري و مهندس اشراقي رئيس دبيرخانه کميسيون ماده پنج به رياست دکتر قاليبا...
جستجو