حالت
ï»?
اخبار

(آرشیو ماه مرداد 1392)

خدمات واگذار شده به دفاتر خدمات الکترونیک از ابتدا تا امروز
محمدباقر دشتگرد، مدیر عامل موسسه فناوران شهر، در گفتگو با روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر تهران در مورد خدمات واگذار شده به دفاتر از ابتدای تاسیس تا امروز صحبت کرد.
فرامنطقه‌ای شدن کامل سرویس‌های دفاتر خدمات الکترونیک شهر
مدیرعامل موسسه فناوران شهر در گفتگو با روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، از فرامنطقه‌ای شدن تمامی سرویس‌های دفاتر خدمات الکترونیک شهر خبر داد.
جستجو