حالت
ï»?
اخبار

(آرشیو ماه مهر 1393)

جلسه‌های شورای معاونان شهرسازی و معماری مناطق 22 گانهٔ شهرداری تهران با محوریت موضوع اصلاح رفتار ساخت‌و‌ساز در شهر تهران
طرح پیشنهادی ادارهٔ کل امور اجرایی کمیسیون‌های مادهٔ 100 در خصوص تفکیک تخلف‌های ساختمانی در سطوح کمی و کیفی و برگزاری جلسه‌های شورای معاونان شهرسازی و معماری به منظور تصمیم‌گیری مد...
جستجو