blog-details
10 آبان 1400
شهرداران جدید مناطق 1، 5 و 15 تهران منصوب شدند
شهردار تهران در احکامی جداگانه شهرداران مناطق یک، پنج و ۱۵ را منصوب کرد.

 علیرضا زاکانی در احکامی جداگانه شهرداران مناطق یک، پنج و پانزده را منصوب کرد.براین اساس حمیدرضا حاجوی به عنوان شهردار منطقه یک، احسان شریفی به عنوان شهردار منطقه ۵ و سید مهدی صباغ به عنوان شهردار منطقه ۱۵ منصوب شدند.

نظر دهید


بالا