blog-details
29 آبان 1400
برگزاری جلسه کمیته Hse درشهرداری منطقه یک ناحیه پنج
جلسه کمیته Hse ناحیه پنج با حضور شهردار، مدیران ادارات و کارشناس Hse این ناحیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، مجید صالحی شهردار ناحیه پنج این منطقه گفت: این جلسه در راستای شناسایی عوامل خطرساز و لزوم ایمن سازی در این موارد در ناحیه پنج تشکیل و بر رفع آن ها از طریق همکاری شهرداری با واحدهای درمانی، مساجد و سراهای محلات کاشانک و دارآباد و شهروندان تاکید و همچنین به عوامل خطرساز رود دره دارآباد به صورت اختصاصی پرداخته شد.
درخشش بانوان منطقه یک در مسابقات فوتبال آدمکی مناطق ۲۲گانه

نظر دهید


بالا