نظارت و پیگیری

نظارت و پیگیری

این واحد پل ارتباطی بین ارباب رجوع و کارشناسان است که در آن پیگیری پرونده ها و کمک به تسریع پیشرفت پرونده¬ها از صفر تا صد صورت گرفته و گزارشات لازم ارائه  میشود.

 


بالا