پیگیری و نظارت

معرفی واحد

   نظارت و پیگیری


این واحد پل ارتباطی بین ارباب رجوع و کارشناسان است که در آن پیگیری پرونده ها و کمک به تسریع پیشرفت پرونده¬ها از صفر تا صد صورت گرفته و گزارشات لازم ارائه  میشود.

 

 

♦ رابطین شهرداری
جهت برقراری ارتباط سریع و مستقیم با شهرداری ها، دفتر خدمات کارشناسانی را در شهرداری مناطق مستقر نموده است . از جمله اقداماتی که توسط کارشناسان صورت میگیرد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
•    پیگیری پرونده های دفتر
•    حل مشکلات پرونده ها با کارشناسان شهرداری
•    پیگیری ویژه پروندهای خاص
•    پیگیری فضای سبز در ناحیه
•    نظارت بر رابطان شهرداری و ارائه راهکاری جهت موثر بودن آنها

 

♦ واحد مشاوره

  پاسخگوئی به سوالات فنی ارباب رجوعان و کارشناسان دفتر خدمات،  مشاوره در زمینه طرح تفضیلی و قوانین شهرداری، بررسی مشکلات پرونده از جمله اقداماتی است که  توسط مدیریت واحد نظارت و پیگیری صورت میگیرد .

بالا