واحد تایید نقشه

معرفی واحد

تایید نقشه معماری

 

سرپرست­ : مهندس داورزنی

کارشناسان : مهندس محمد خانی  (داخلی 107)

              مهندس عطاالهی    (داخلی 153)

 


در این واحد پرونده ها بعد از صدور دستور نقشه و ارسال سیستمی توسط شرکت معمار به کارتابل تایید نقشه، مورد بررسی قرار میگردند.  سپس درصورت تایید  نقشه ها، پرونده ی مربوطه به  فضای سبز و آتش نشانی ارسال می شود.

 

وظایف

  1. کنترل و تایید نقشه معماری
  2. ارسال نقشه­ ها به آتش­نشانی
  3. ارسال نقشه ­ها به فضای سبز
  4. ارسال نقشه ­ها به عوارض
  5. بررسی مدارک پیشنویس و تاییدات مورد نیاز برای اخذ پروانه
بالا