تاریخچه

تاریخچه دفتر خدمات الکترونیک

دفتر خدمات الکترونیک شهر کد 101 از سال 1387 به عنوان نخستین دفتر خدمات الکترونیک شهرداری در سطح شهر تهران شروع به کار کرد. این دفتر با استخدام کاشناسان متخصص و با تجربه و بهره گیری از آموزش پیوسته سطح فنی دفتر خدمات را به حد بالائی ارتقاء داده و آن را حفظ نموده است. 

این دفتر با هدف افزایش سرعت، دقت و کیفیت خدمات خود نظارتی پیوسته بر کارشناسان و روند پیشرفت پرونده ها دارد. همچنین با استفاده از سیستم های نظری سنجی پیامکی و تلفنی از نظرات ارباب رجویان محترم بهرهمند می شود.  

بالا