مقررات ملی ساختمان


مقررات ملی ساختمان
17 شهریور 1400
مقررات ملی ساختمان
مقررات ملی ساختمان

 

آشنایی با مقررات شهرسازی

همانطور که در گذشته برای سامان دادن به سیمای شهرها دور آن حصار و برج و بارو می‌کشیدند و هر منطقه شهری بنا بر ظرفیت اقلیمی و جمعیت‌شناختی خود کاربری خاصی پیدا می‌کرد، امروزه نیز، مجموعه تصمیمات مردم ساکن یک شهر، شکل آن شهر را می‌سازد و قواعد شهرسازی به دنبال آن است که با آینده‌نگری، سازوکارهای انتظام بخش و قابل اجرا برای نظم شهری را ایجاد و مدیریت کند.

بر همین اساس همه جوامع برای کنترل تصمیمات مردم و عملکرد صحیح و آسان نیاز به قوانین و مقررات دارند تا همان مردم با اطمینان زندگی کنند و به کار خود بپردازند و بدانند که از دیگران هم می‌توان انتظار پیروی از این مقررات را داشت.

ضوابط و مقررات شهرسازی، آن بخش از تصمیمات مردم را که بازتاب فضایی و کالبدی دارد، کنترل و هدایت می‌کند و قدر مسلم «توسعه پایدار» که مفهوم عدالت را در طول و عرض زمان دربردارد، می‌تواند به عنوان آرمان و مقصد نهایی این نوع از ضوابط و مقررات فراسوی دید خود قرار دهد.

رعایت ضوابط شهرسازی در طولانی مدت از آسیب‌های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر نظیر، تراکم بالا، ترافیک، آلودگی هوا و ایمنی مناطق مسکونی در هنگام بلایای طبیعی و غیرطبیعی جلوگیری می‌کند.

در واقع، اگر ضوابط و مقررات شهرسازی کلانشهر تهران به منظور تحقق اهداف و آرمان‌های توسعه پایدار شهری در مقام پایتخت ایران تدوین شوند و در صورتی که به نحو کارآمدی هم به اجرا درآیند، حرکت شهر در راستای شهری پایدار و دوستدار انسان و محیط زیست را تضمین می‌کنند.

از این رو، چندی است که با اجرای طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبات هدایت و كنترل تحولات كالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصی در سطح شهر فراهم شده است. طرحی که لازمه آن توجه همگانی به قوانینی است که به پیشبرد مدیریت توسعه و عمران شهری کمک خواهد کرد. بدین ترتیب، باید دانست که قوانین حاکم بر ساخت‌و‌ساز در پایتخت سلسله مراتبی دارد که سازندگان املاک و مستغلات باید به آن توجه داشته باشند.

 


بالا