blog-details
29 آبان 1400
جلسه ممیزی داخلی در شهرداری منطقه یک ناحیه ده برگزار شد
جلسه توجیهی با هدف آمادگی ادارات برای ممیزی نهایی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰۱:۲۰۱۵ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، رضا گودرزی شهردار ناحیه ۱۰ اظهار داشت: به منظور آمادگی مدیران و کارشناسان برای برگزاری ممیزی نهایی ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵، جلسه ای با حضور مشاور محیط زیست منطقه یک و مدیران و کارشناس محیط زیست این ناحیه برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه وضعیت عدم انطباق با استانداردها و مشکلات زیست محیطی، ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت محیط زیست ناحیه و مباحث مرتبط به چرخه حیات فعالیت ها و بررسی جنبه های زیست محیطی ادارات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گودرزی افزود: پس از جلسه برگزار شده از ادارات مختلف ناحیه بازدید به عمل آمد و مدیران و کارشناسان واحدهای خدمات شهری، بحران، مالی و اداری، شهرسازی مورد ممیزی قرار گرفتند و نقاط قوت و ضعف هر واحد مشخص و اقدامات لازم در راستای پیاده سازی بندهای الزامات استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ به آن ها ابلاغ شد.

نظر دهید


بالا